Canterbury Kia Motability Team

Canterbury Kia Motability Team

Meet our Motability specialists:

Carl Wright - Canterbury KIA Motability Team

Carl Wright

Motability Specialist

Rob Davies - Canterbury KIA Motability Team

Rob Davies

Motability Specialist

Olga Andonova - Canterbury KIA Motability Team

Olga Andonova

Motability Specialist

John Ainley - Canterbury KIA Motability Team

John Ainley

Motability Specialist

0 Compare Shortlist
Image Vehicle Price Mileage Fuel Transmission